Krajowy rejestr długów KRD jak sprawdzić siebie?

Krajowy rejestr długów jak sprawdzić siebie?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów jest największą platformą Biura Informacji Gospodarczej w Polsce. Gromadzone są na niej dane osób i firm zadłużonych, wraz z ich wierzycielami i kwotami wierzytelności. Działa od 4 sierpnia 2003 roku, na podstawie Ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Znajdują się w nim wyłącznie negatywne informacje, dotyczące braku spłaty zobowiązań. Kredyty i pożyczki, które regularnie są spłacane, nie widnieją w KRD. Dlatego też jest to pierwsza instytucja, którą sprawdzają banki i firmy pożyczkowe działające poza sektorem bankowym podczas ubiegania się o kredyt bądź kartę kredytową.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów (KRD)?

W Krajowym Rejestrze Długów znajdują się wyłącznie informacje o zadłużeniu, przez co sama obecność danej osoby bądź firmy w rejestrze nie jest pozytywnym znakiem. Co więcej, nie tylko opóźnienia w spłacie kredytów i pożyczek są powodem do znalezienia się na liście KRD. Można znaleźć się na niej także w przypadku nieuregulowania zobowiązań alimentacyjnych, opłat za media, rachunków za Internet i telefonię komórkową czy faktur za usługi innego rodzaju. 

Do Krajowego Rejestru Długów nie trafia się automatycznie – to wierzyciel musi wystąpić o dodanie dłużnika do KRD. Wymagany jest do tego stosunek prawny pomiędzy stronami, a zadłużenie musi być dłuższe niż 60 dni. W przypadku osób fizycznych minimalny dług powinien wynosić 200 zł, zaś w przypadku przedsiębiorstw – 500 zł. Jeżeli jednak wierzyciel posiada zgodę sądu na egzekucję, wówczas ani wartość długu, ani okres zalegania nie mają znaczenia.

Jak sprawdzić siebie w bazie KRD?

Raz na sześć miesięcy każda osoba fizyczna może bezpłatnie sprawdzić swoją osobę w Krajowym Rejestrze Długów. Dzięki temu może kontrolować swoją aktualną sytuację finansową, a także sprawdzić, czy osoba trzecia nie wyłudziła na jego dane kredytu bądź pożyczki.

Chcąc sprawdzić siebie w bazie KRD, w pierwszej kolejności należy wejść na oficjalną stronę Krajowego Rejestru Długów i podać swoje  imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także numer PESEL. Aby utworzone konto mogło przejść pozytywnie weryfikację, należy załączyć również skan dowodu osobistego z widocznymi najważniejszymi danymi, takimi jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer, seria i data ważności dokumentu. Wszystkie pozostałe dane na dowodzie należy zamazać lub zakryć. Zamiast przesyłania dowodu osobistego, można zweryfikować swoje konto wykonując przelew na wskazane konto, w wysokości 1 zł. Następnie należy poczekać na potwierdzenie założenia konta, które zostanie przesłane na podaną wcześniej skrzynkę e – mail.

Po uzyskaniu możliwości zalogowania się, należy wejść w sekcję “Sprawdzanie” i wybrać opcję  „Sprawdź, czy jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów”. Wówczas możliwe będzie pobranie raportu, który generuje się zazwyczaj kilkanaście sekund. Na stronie można również odwiedzić zakładkę Rejestru Zapytań, w którym można dowiedzieć się, kto w ciągu ostatniego roku pytał o dany PESEL oraz jakie informacje otrzymał.

Dlaczego warto sprawdzić siebie w Krajowym Rejestrze Długów?

Regularne sprawdzanie swojej osoby w Krajowym Rejestrze Długów pozwoli przede wszystkim na kontrolę wszystkich informacji, które pojawiają się w bazie. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemności, na przykład związanych z zapomnieniem zapłaty mandatu czy faktury. Przyda się to zwłaszcza osobom, które starają się, bądź dopiero są na etapie planowania kredytu.

W przypadku osób lub firm, które aktywnie korzystają z różnego rodzaju pożyczek i kredytów, dobrze sprawdzi się płatny abonament w KRD. Dzięki niemu za każdym razem, kiedy ktoś wyśle prośbę o raport na dany PESEL lub gdy na koncie pojawi się nowy wpis, rejestr prześle stosowne powiadomienie. Tym sposobem można skutecznie walczyć z wyłudzeniami kredytów przez osoby trzecie.

Krajowy rejestr długów jak sprawdzić siebie

Sprawdzenie KRD za darmo

Krajowy Rejestr Długów umożliwia każdej osobie dostęp do raportów KRD raz na 6 miesięcy za darmo, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nie dla wszystkich jednak jest to wystarczająca ilość – wówczas warto zapoznać się z możliwością zakupu pakietu dostępu w formie abonamentu. Wykupując taką opcję, klient zyskuje nielimitowaną możliwość sprawdzania swoich danych, weryfikowania informacji o firmach, które sprawdzały go w bazach dłużników, a dodatkowo może korzystać z usługi Bezpieczny PESEL, która chroni przed wyłudzeniem pieniędzy na dowód. Dodatkowo posiadając pakiet można dopisać nawet 10 dłużników miesięcznie, którzy mają nieuregulowane zobowiązania. Dla osób, które często korzystają z pożyczek i chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi zadłużeniami, pakiet w Krajowym Rejestrze Długów to bardzo korzystna opcja.

Czy możliwe jest wzięcie kredytu będąc w Krajowym Rejestrze Długów?

Wpis w Krajowym Rejestrze Długów może być bardzo dużym utrudnieniem w uzyskaniu kredytu czy dokonania zakupu na raty. Banki i instytucje pozabankowe weryfikują skrupulatnie zawartość raportów. Sprawdza przy tym także inne bazy, jak BIK i BIG. Jeśli negatywne informacje będą znajdować również i w tych rejestrach, wówczas proces okaże się być jeszcze bardziej skomplikowany. Dane w nich można sprawdzić bezpłatnie raz na sześć miesięcy, podobnie jak w KRD, dzięki czemu łatwo można kontrolować stan swoich finansów. Najważniejsze jednak, aby spłacić zadłużenia i móc wnioskować o usunięcie wpisu z bazy. To znacznie ułatwi proces starania się o kredyt i z pewnością pozytywnie wpłynie na wewnętrzny spokój dłużnika.

Czy jest możliwe wykreślenie z KRD?

Wykreślenie z Krajowego Rejestru Długów możliwe jest po całkowitej spłacie zobowiązań. Od momentu uregulowania należności względem wierzyciela, ma on 14 dni na zaktualizowanie informacji o zadłużeniu i usunięcie z grona dłużników. Jeśli zaniedba ten obowiązek, wówczas grozi mu grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych. W ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia pisma do biura KRD, zobowiązane jest ono do usunięcia tychże danych.

Istnieje także możliwość wnioskowania do biura Krajowego Rejestru Długów o usunięcie wpisu z bazy. Jest to jednak możliwe jedynie w wypadku, gdy zadłużenie jest przedawnione lub nieprawdziwe, co należy poprzeć odpowiednimi dowodami. Jeśli wezwanie do zapłaty było nieuczciwe bądź niezgodne z prawdą, sprawę można zgłosić nie tylko do biura bazy dłużników, ale i do właściwych organów ścigania, gdyż jest to przestępstwo.

Tego typu sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko, gdyż przed dodaniem wpisu do bazy, jest on bardzo dobrze weryfikowany. Usuwane za to są  wszystkie długi przedawnione, które widnieją w Krajowym Rejestrze Długów dłużej niż trzy lata od ostatniej aktualizacji.

W innych wypadkach wykreślenie wpisu z KRD jest niemożliwe. Wszelkie próby ukrywania swojej sytuacji finansowej mogą przynieść jeszcze więcej negatywnych konsekwencji. Najlepszą opcją jest po prostu uregulowanie wszystkich zadłużeń, bądź też dojście do porozumienia z wierzycielem.

Co zrobić, gdy odkryje się błędny lub sporny zapis w Krajowym Rejestrze Długów?

Zdarzają się sytuacje, że wierzyciel popełni błąd dodając wpis do Krajowego Rejestru Długów lub też zgłosi sprawę na wyrost, bez rzeczywistych podstaw. Wówczas w pierwszej kolejności należy udać się do tego wierzyciela, aby wyjaśnić całą sytuację, a następnie złożyć wniosek do KRD. Jeśli ma się do czynienia z przestępstwem kredytowym, wówczas sprawę należy zgłosić na policję. Warto pobierać regularnie swój raport z Krajowego Rejestru Długów nie tylko po to, aby monitorować spłatę swoich zobowiązań, ale i żeby uchronić się przed możliwymi błędami we wpisach. W każdej chwili można paść też ofiarą hakerów lub zgubić portfel ze wszystkimi dokumentami, a im później wykryje się możliwość popełnienia przestępstwa kredytowego, tym ciężej będzie wyjaśnić tę sprawę. Bezwzględnie swój raport powinny sprawdzać osoby, które mają zamiar starać się o kredyt, gdyż będzie to jedna z baz, którą bank sprawdzi w pierwszej kolejności.

Dodaj komentarz

upadłość konsumencka

Wyjdź na prostą!
Uwolnij się od długów - pomagamy przy oddłużaniu.
Oddłużanie osób prywatnych i firm. Chcesz wyjść z długów?
Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Usługi

Upadłość konsumencka

Oddłużanie

Czyszczenie BIK

Restrukturyzacja

Konsolidacja zobowiązań

Pomoc dłużnikom

Sprawdź

Blog

Pożyczki dla zadłużonych

Pożyczki bez BIK

Wniosek o upadłość

Kontakt

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych Sp. z o.o.

ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa
NIP: 525 25 45 026
KRS: 0000444774