Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2021

Kwota wolna od potrąceń komorniczych w 2021 r.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Rok 2021 to kolejny rok z rzędu, w którym zostało podniesione minimalne wynagrodzenie. Tym samym wzrosły również kwoty wolne od potrąceń komorniczych w 2021 r. Od 1 stycznia 2021 r. płaca minimalna wzrosła do kwoty 2 800 zł brutto, czyli około 2 062 zł na rękę wobec 1920,26 zł w roku ubiegłym.

Zapisy Kodeksu Pracy

Należy wskazać, że zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, osoby zatrudnione na umowę o pracę mają ochronę swojego wynagrodzenia. W tym wypadku obowiązuje limit zajęcia komorniczego na poziomie 50 proc. otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudnienie odbywa się w niepełnym wymiarze, wówczas kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza. Jeżeli dodatkowo otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia to kwota z umowy zlecenia nie jest już objęta ochroną i podlega zajęciu w całości.

Ile może zająć komornik z emerytury i renty?

Począwszy od 2019 r., kwoty wolne od potrąceń podlegają corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent. W 2021 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 104,24% (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 167). Od 1 marca 2021 r. podwyższono kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego). W związku z powyższym na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od zajęć została podniesiona z 878,81 zł do poziomu 916,07 zł. w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota wolna od zajęcia będzie wynosiła 732,86 zł.

Co do zasady komornik może egzekwować od emerytów 25% wysokości emerytury. Musi jednak pamiętać o konieczności pozostawienia na koncie seniora kwoty wolnej od potrąceń, o której mowa powyżej, czyli 916,07 zł. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1250,88 zł (1067 zł netto). Oznacza to, że jeśli emeryt otrzymuje najniższą emeryturę i jednocześnie jest wobec niego prowadzona egzekucja, komornik nie będzie mógł zająć maksymalnej kwoty, tj. 25% wysokości emerytury a jedynie 150,93 zł. (1067-916,07=150,93).

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić od 2021 roku na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Została ona podniesiona z 1950 zł do kwoty 2100 zł. (75 proc. z 2800). Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

13 emerytura

W przypadku żony klienta pobierającej emeryturę w chwili wypłaty tzw. 13 emerytury nie ma ryzyka zajęcia tego świadczenia. Komornik nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki”. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie jest też wliczane do dochodu.

Dodaj komentarz

upadłość konsumencka

Wyjdź na prostą!
Uwolnij się od długów - pomagamy przy oddłużaniu.
Oddłużanie osób prywatnych i firm. Chcesz wyjść z długów?
Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Usługi

Upadłość konsumencka

Oddłużanie

Czyszczenie BIK

Restrukturyzacja

Konsolidacja zobowiązań

Pomoc dłużnikom

Sprawdź

Blog

Pożyczki dla zadłużonych

Pożyczki bez BIK

Wniosek o upadłość

Kontakt

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych Sp. z o.o.

ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa
NIP: 525 25 45 026
KRS: 0000444774